Władze PTNKF

Skład Zarządu:
Przewodniczący  - prof. dr hab. Janusz Zdebski
Vice Przewodniczący - dr Wiesław Alejziak
Sekretarze - dr Jadwiga Pałosz, mgr Elżbieta Szymańska
Skarbnik - dr Zofia Bubka
Członkowie Zarządu- prof. dr hab. Leon Stanisław Gołąb, prof. dr hab. Vladimir Lyakh

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - mgr Tomasz Kościuk 
Członkowie - dr Maria Gacek, mgr Katarzyna Filar-Mierzwa 


 

Dr Wiesław Alejziak - adiunkt w Instytucie Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz w Katedrze Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Magister turystyki (1984), doktor nauk o kulturze fizycznej (praca z zakresu polityki turystycznej - 1991). Absolwent podyplomowych studiów ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - 1987) oraz pedagogicznych (Uniwersytet Jagielloński - 1990). Specjalizuje się w problematyce szeroko pojętej polityki turystycznej, międzynarodowego rynku turystycznego oraz uwarunkowań aktywności turystycznej ludności. Współpracuje z Międzynarodowym Centrum Studiów i Badań Turystycznych (Centre International de Recherches et d'Etudes Touristiques) we Francji oraz redakcją 'Annals of Tourism Research', uznawanego za najlepsze czasopismo naukowe z zakresu turystyki na świecie. Jest autorem ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych na temat różnych aspektów turystyki oraz autorem (lub współautorem) ośmiu książek i podręczników, w tym: 'Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku' (1999) oraz 'Międzynarodowe organizacje turystyczne' (2003 - współautor T. Marciniec)

Dr Zofia Bubka - starszy wykładowca w Zakładzie Teorii i Metodyki Form Taneczno-Muzycznych. Działalność zawodowa skierowana na upowszechnianie nowoczesnych form ruchowych przy muzyce, prozdrowotny fitness-wellness, taniec towarzyski i ludowy. Od 2004 roku pełni funkcję Skarbnika w PTNKF - Oddział Krakowski.

Mgr Katarzyna Filar-Mierzwa  - instruktor tańca sportowego, asystent w Zakładzie Teorii i Metodyki Form Taneczno-Muzycznych. Zainteresowania: taniec towarzyski i wszystkie zagadnienia z nim związane, choreoterapia, taniec integracyjny, taniec na wózkach, nowoczesne formy ruchowe przy muzyce, fitness.