Działalność

 

Kraków, 26. 11. 2004 r.

Sprawozdanie
z działalności Krakowskiego Oddziału PTNKF
za okres od kwietnia 2001 do 17. 11. 2004r.


1. Liczba członków Oddziału: 78 osób - po weryfikacji członków Towarzystwa, w której brano pod uwagę udział w realizacji celów Towarzystwa i opłacanie składek, zgodnie z § 17 Statutu i uchwałą Zarządu.

Większość członków ma opłacone składki tylko do 2001 r. Bieżące opłacanie składek należy do rzadkości.
Wśród członków Oddziału jest 21 samodzielnych pracowników naukowych i tylko 8 osób spoza Uczelni.

2. Skład Zarządu
W trakcie kadencji formalnie nie dokonano żadnych zmian w składzie Zarządu.

W dniu 17. 11. 2004 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, podczas którego wybrano Zarząd Towarzystwa na nową kadencję.


Skład nowego Zarządu:
Przewodniczący  - prof. dr hab. Stanisław Gołąb
Vice Przewodniczący - dr Wiesław Alejziak
Sekretarze - dr Zofia Pelc
- mgr Elżbieta Szymańska
Skarbnicy - dr Zofia Bubka
- mgr Tomasz Kościuk
Członkowie - mgr Katarzyna Filar

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - dr med. Cezary Stypułkowski
Członkowie - dr Teresa Gwardjak
- dr hab. Andrzej Tadeusz Klimek

3. Ogólne sprawozdanie finansowe za okres kadencji od 3.04.2001 do 17.11.2004 r.
 

3.1. Stan finansów w dn. 2.04. 2001r.  882,14 zł 
3.2. Wpływy - ze składek członkowskich (12 zł rocznie)  716,00 zł 
3.3. Suma finansów  1.598,14 zł 
3.4. Wydatki: 
- zakup druków KP  6,80 zł
- opłaty bankowe (od IV. 2001 do III.2004)  311,15 zł
- opłata za nocleg prelegenta (fakt. Vat. 16/AD-3/04) 80,00 zł
 

--------------------------------------------------------------------------------
Razem wydatki: 397,95 zł


Maj 2001  - Zastosowanie środków audiowizualnych w przekazywaniu wiadomości o grze na przykładzie piłki nożnej - dr Henryk DUDA (12 osób)


Czerwiec 2001 - Współczesne tendencje w budownictwie sportowym oraz perspektywy budowy hali widowiskowo - sportowej na terenie AWF w Krakowie - inż. Edmund OBIAŁA (projektant stadionu olimpijskiego w Sydney) (24 osoby)


Październik 2001 - ¬ródło sukcesów sportowych - spotkanie z Robertem KORZENIOWSKIM (144 osoby)


Luty 2003 - Ignacy Domeyko - Apostoł Nauki . Polska wyprawa w Kordylierę Domeyki 2000. Projekcja filmu "Tajemnice Atakamy".

Wystawa fotografii.
- prof. dr hab. Zdzisław RYN (72 osoby)


Luty 2004 - Droga do sukcesu sportowego w opiniach trenera, zawodnika i organizatora na przykładzie kajakarstwa slalomowego.
Trener Kadry Narodowej - mgr Zbigniew MIˇZEK,
Organizator - Prezes AZS - AWF Kraków - dr Andrzej MLECZKO,
Zawodnicy: Andrzej WÓJS, Sławomir MORDARSKI, Jarosław MICEK, Wojciech SEKUŁA (13 osób)


Marzec 2004 - Droga do sukcesu sportowego w opiniach trenera, zawodnika i organizatora na przykładzie gimnastyki sportowej.
Trener Kadry Narodowej - mgr Leon BISKUP,
Trener - dr Leszek OPIOŁA,
Organizator - Prezes AZS - AWF Kraków - dr Andrzej MLECZKO,
Zawodnicy - Maciej TALIK, Konrad OGÓREK (31 osób)


Marzec 2004 - Dymorfizm płciowy człowieka i jego rola w sporcie.
Prof. dr hab. Teresa ŁASKA - MIERZEJEWSKA (30 osób)